Concurrentieanalyse

Marktonderzoek en concurrentieanalyse

Ondervindt u moeilijkheden op de weg naar succes?

IntoTheMinds voert concurrentieonderzoeken uit in België, Frankrijk en alle Europese landen. Wij kunnen desk research, mystery shopping en primaire dataverzameling (vooral via kwalitatieve studies) combineren om betrouwbare resultaten te leveren. Wij analyseren voor u de financiële gegevens van uw concurrenten en voeren echte enquêtes uit om u een overzicht te geven van de stand van zaken van de concurrentie.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Waarom een concurrentieanalyse uitvoeren?

Ondernemers worden overspoeld door dagelijkse taken en besteden te weinig tijd aan strategisch denken. Het gebrek aan inzicht achteraf verhindert dat de juiste strategische beslissingen worden genomen en laat het veld open voor de concurrentie om marktkansen sneller op te sporen en te benutten.

Met een concurrentiestudie kunt u:

  • de sterke en zwakke punten van uw concurrenten begrijpen voordat u een nieuwe markt betreedt
  • anticiperen op aanvallen van uw concurrenten en uw marktaandeel behouden of uitbreiden

Onze oplossingen voor uw concurrentieonderzoek

Wij analyseren uw onderneming, haar strategie, markten en vooruitzichten zonder partijdigheid of vooringenomenheid. Onze eerste analyse wordt uitgevoerd met minimale betrokkenheid van uw kant. Wij werken zelfstandig en met eigen methoden en tools om u een pragmatische kijk op de situatie te geven. Ons doel is om u de middelen te geven om de situatie zelf te verbeteren. U behoudt de controle en wij nemen onze rol als adviseur op.

IntoTheMinds onderzoekt uw huidige situatie (producten, diensten, positionering, winstgevendheid), maar ook de strategieën van uw concurrenten, hun financiële resultaten, de markten waarin zij actief zijn en de tevredenheid van hun klanten. In het bijzonder analyseren we de klantervaring (“customer experience” in het Engels) van uw merk en bieden we u met onze Customer Experience Template™ een unieke leestabel in grafische vorm.

Uw betrokkenheid bij dit fundamentele werk blijft vereist, maar onze consultants werken zelfstandig. IntoTheMinds geeft u dus de mogelijkheid om uw dagelijkse taken gewoon te blijven uitvoeren en uw betrokkenheid te beperken tot het minimum dat vereist is om u een nauwkeurige analyse van uw situatie te geven.

Neem contact met ons op voor een concurrentieonderzoek