Behoefteanalyse

Kwalitatief marktonderzoek België, Frankrijk en Luxemburg

De beste manier om de behoeften van uw klanten te ontdekken

Ons bureau heeft van kwalitatieve marktonderzoekstechnieken (individuele interviews, focusgroepen, observaties, etnografie, enz.) zijn speerpunt gemaakt. Onze 7-stappenmethode is sterk gebaseerd op kwalitatieve methoden, die zijn opgenomen in 90% van de projecten die wij uitvoeren.

Wij zijn het laatste marktonderzoeksbureau in België en Frankrijk dat kwalitatieve interviews transcribeert en handmatig codeert, zodat er een objectieve, feitelijke en nauwkeurige analyse kan worden gemaakt. Onze methoden zijn verankerd in de wetenschappelijke nauwkeurigheid van onze oprichter, gedoctoreerd in de  marketing en gespecialiseerd in kwalitatieve technieken.

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons kwalitatief marktonderzoek

De behoeften van de klant begrijpen via kwalitatieve methoden

80% van de producten die door kleine en middelgrote ondernemingen op de markt worden gebracht, mislukken binnen de eerste 12 maanden, terwijl slechts 20% van de producten die door grote ondernemingen op de markt worden gebracht, in dezelfde periode mislukt. Vanwaar deze paradox?

Het mislukken van de meeste nieuwe producten die door KMO’s op de markt worden gebracht, is het gevolg van een combinatie van twee factoren:

  1. het ontbreken van een gestructureerde marketingprocedure om het innovatiepotentieel te evalueren
  2. de moeilijkheid om de behoeften van potentiële klanten te beoordelen

Neurowetenschappers zijn het erover eens dat klanten 95% van hun behoeften niet kunnen uitdrukken.
Deze behoeften, die niet bewust kunnen worden uitgedrukt, vormen een onverwacht potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Ze bieden ook een duurzaam concurrentievoordeel voor de bedrijven die ze exploiteren. Kwalitatieve technieken maken het mogelijk om ze aan het licht te brengen.

Onze kwalitatieve oplossingen voor marktonderzoek

IntoTheMinds maakt gebruik van effectieve kwalitatieve onderzoeksmethoden om toegang te krijgen tot de latente behoeften van uw klanten:

  • Persoonlijke interviews en interpretatie van metaforen die door klanten tot uitdrukking worden gebracht
  • Bevestiging van interpretaties via observaties op het terrein (etnografische techniek)
  • semantische analyse van klantengesprekken (telefonisch, op het internet, tijdens kwalitatieve interviews)
  • focusgroepen om insights te bevestigen die stroomopwaarts worden ontdekt

Wij bieden onze klanten kwalitatieve onderzoeksmethoden aan die vergelijkbaar zijn met die van grote groepen die de behoeften van de klant aan het licht brengen. Via onze pragmatische aanpak kunnen wij een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke decodering aanbieden, samen met concrete voorstellen voor uit te voeren acties. Tijdens de analyse houden we rekening met uw concurrentiepositie, zodat u zich kunt onderscheiden van de concurrentie en uw winst kunt verhogen.

Contacteer ons voor meer informatie

Projectvoorbeelden

guapa logoGuapa is een Belgische KMO (20 winkels in België) gespecialiseerd in verse vruchtensappen (smoothies). Voorafgaand aan onze interventie richtte het bedrijf zijn marketingstrategie op de voedingsaspecten van zijn producten. Uit de analyse van de onbewuste behoeften van klanten bleek dat voedingsaspecten ondergeschikt voor de consument en dat andere, voor de klant belangrijkere keuzefactoren nog niet werden benut.

smets logoBinnen een project voor de onderneming Smets (actief in de retailsector in Luxemburg en België) pasten we een kwalitatieve techniek (niet-participatieve observaties) toe om de verkoop van een flagshipstore van 3000m² te optimaliseren.

Deze studie werd uitgevoerd in 2 fasen:

  1. observatie van klantenstromen binnen de winkel (zie onderstaande illustratie)
  2. observatie van de interacties tussen verkopers en klanten

Met de op deze manier verzamelde gegevens konden we:

  1. punten identificeren die de stroom van klanten binnen het verkooppunt blokkeren, de lay-out van de winkel optimaliseren en het verkeer van klanten door alle winkelafdelingen vergemakkelijken. Na de wijziging werd een meting uitgevoerd die de doeltreffendheid van de aangebrachte wijzigingen en de relevantie van de gedane aanbevelingen bevestigde.
  2. interacties met verkopers en inkoopacties nauwkeurig met elkaar in verband brengen.
klantenstromen in a winkel

De klantenstromen binnen de winkel werden gevolgd door een niet-participerende observatie (kwalitatieve marktonderzoekstechniek).