Marktonderzoek België Marktonderzoek Brussel

Marktonderzoeksbureau België, Nederland, BeNeLux, Europa

Wilt u zien hoe uw (toekomstige) markt eruit ziet?
marktonderzoeksmethode

Onze marktonderzoeksmethode (ook beschikbaar in hoge resolutie op onze website onder de rubriek “ressources”)

IntoTheMinds staat als marktonderzoeksbureau bekend om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van zijn analyses. Op basis van onze 7-stappen methode (zie grafiek hiernaast) voeren wij al 15 jaar marktonderzoek uit in België, Frankrijk en alle Europese landen (we hebben ook een kantoor in Parijs) Wij werken zowel in B2B als B2C.

Nauwkeurige, snelle en betrouwbare resultaten dankzij onze marktonderzoeksmethode in 7 stappen.

Onze methode is vooruitstrevend, pragmatisch en gebaseerd op technieken (literatuurstudie, kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen, statistische analyses en Big Data) die effectief zijn en aan elke situatie kunnen worden aangepast.

Onze methode is vooral geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Door de financiële haalbaarheid en methodologische nauwkeurigheid kan de aandacht gaan naar de behoeften van KMO’s op het gebied van differentiatie. Bovendien kunnen Belgische bedrijven tot 60% subsidies krijgen!

Dien uw project bij ons in

Marktonderzoek: de ideale oplossing voor veel problemen

Marktonderzoek is een algemene term die een ‘proces’ definieert waarmee essentiële vragen van allerhande bedrijven kunnen worden beantwoord:

  • Wordt mijn nieuwe product een succes?
  • Hoe kan ik mijn marktaandeel vergroten?
  • Hoe kan ik mijn klanten beter tevredenstellen?

Marktonderzoek beperkt zich daarom niet tot een online enquête. Om de realiteit van een markt te benaderen is het noodzakelijk om verschillende technieken te combineren:

  • kwalitatief (focusgroepen, kwalitatieve persoonlijke interviews, ….)
  • kwantitatief (enquête, online enquête,…).
    In combinatie met elkaar maken ze het mogelijk om precies die vragen te beantwoorden die u zichzelf stelt.

Afzonderlijke stappen op maat van uw project

De 7 stappen van onze marktonderzoeksmethode omvatten algemene aspecten (marktevolutie, PESTEL analyse, concurrentie analyse, klantenbehoeftestudie) en meer specifieke aspecten (prijsstelling, identificatie van verschillende marktsegmenten, evaluatie van het marktpotentieel, bepaling van het verzorgingsgebied bij buurtwinkels). Elke stap kan zelfstandig uitgevoerd worden, al naargelang uw probleem of de vragen die u over uw markt heeft.

Neem contact met marktonderzoeksbureau IntoTheMinds op. Gratis offerte binnen 48 uur


Profiteer van subsidies voor uw marktonderzoek in België

Wat België betreft, zijn onze marktonderzoeken erkend om subsidies te krijgen voor consultancy in het Waalse en Brusselse gewest. Bedrijven die in een van deze twee regio’s gevestigd zijn, ontvangen financiële steun tot 60% van onze honoraria. Wij zorgen ook voor alle formaliteiten waarmee u deze subsidies kunt verkrijgen.

Ontvang tot 60% subsidie voor uw marktonderzoek